Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2021

Prihlášky na ocenenie je možné zaslať do 31. augusta 2021.

Prihláška na ocenenie RomaSpirit 2021

PRIHLASUJEM / NOMINUJEM

Moje údaje

Moje údaje

Údaje nominovaného

POPIS AKTIVITY/ PROJEKTU

Maximálna veľkosť súboru: 20MB