Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2020

Prihlášky na ocenenie bolo možné zaslať do 12. októbra 2020.