Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2020

Prihlášky na ocenenie je možné zaslať do 12. októbra 2020.

Prihláška na ocenenie RomaSpirit 2020

PRIHLASUJEM / NOMINUJEM

Moje údaje

Moje údaje

Údaje nominovaného

POPIS AKTIVITY/ PROJEKTU

Maximálna veľkosť súboru: 20MB