Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2019

Prihlášky na ocenenie bolo možné zaslať do 20. septembra 2019.