Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2019

Prihlášky na ocenenie je možné zaslať do 20. septembra 2019.
Počet zaslaných prihlášok je neobmedzený.
Na ocenenie môžete nominovať seba samého alebo niekoho iného.

Prihláška na ocenenie RomaSpirit 2019

PRIHLASUJEM / NOMINUJEM

Moje údaje

Moje údaje

Údaje nominovaného

POPIS AKTIVITY/ PROJEKTU

Vložte súbory alebo kliknite pre ich nahratie. Choose File
Maximálna veľkosť súboru: 20MB