Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2018

Na ocenenie možete nominovať seba alebo niekoho iného.
Vyplnenú prihlášku posielajte najneskôr do 30. septembra 2018.

Viac informácií na WWW.ROMASPIRIT.SK

 

Prihláška na ocenenie RomaSpirit 2018

PRIHLASUJEM / NOMINUJEM

Moje údaje

Údaje prihlasovateľa

Údaje nominovaného

POPIS AKTIVITY / PROJEKTU (Popíšte zrozumiteľne a čo najpresnejšie)

Vložte súbory alebo kliknite pre ich nahratie. Choose File
Maximálna veľkosť súboru: 20MB