1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vo Vašom daňovom priznaní označil možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane za rok 2018 v prospech prijímateľa:

Názov: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Adresa: Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31 797 580

2. Ak ste v roku 2018 vykonávali dobrovoľnícku činnosť viac ako 40 hodín, požiadajte organizáciu, aby Vám vystavila potvrdenie a poukážte až 3% z podielu Vami zaplatených daní.

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

3. Zamestnanci, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF)

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

Vyplnené tlačivá pošlite, prosím, najneskôr do 30. apríla na príslušný daňový úrad.

 

4. Fyzické osoby môžu svoje 2% poukázať prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF)

b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

 

5. Právnické osoby môžu svoje 2% poukázať prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

Viac informácií ako poukázať 2% (3%) z dane nájdete TU. Kontaktujte nás mailom office@acec.sk alebo telefonicky 0948108730. Radi Vám poradíme a pomôžeme ako na to!

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PODPORIŤ NÁS!