Pasell Slovakia s.r.o., Poprad

Nominácia za dlhodobé zamestnávanie Rómov, individuálnu pomoc a nediskrimináciu, ktoré majú široký dopad na celú komunitu v Poprade a okolí.

Firma Pasell so sídlom v Poprade funguje od roku 1999. Firma je otvorená v príležitosti zamestnávať ľudí z rómskej komunity a zvyšovať tak zamestnanosť. Na začiatku mala firma jedného rómskeho zamestnanca. Dnes majú Rómovia vo firme Pasell svoje stále miesta a tvoria takmer polovicu zamestnancov. Z 10 % zamestnaných Rómov na začiatku je ich dnes z celkového počtu 98 zamestnaných až 44 Rómov. Aj keď začiatky boli ťažké, vo svojej vízii firma vytrvala a postupne sa aj nerómski zamestnanci presvedčili, že ak dostanú Rómovia šancu zamestnať sa, sú kvalitnými zamestnancami a dobrými kolegami. V prípade potreby poskytuje firma jednotlivým zamestnancom individuálnu pomoc a počas hospodárskeho poklesu je jej prioritou udržiavanie pracovných miest a neprepúšťanie. Rómovia sa podieľajú na dosahovaní pozitívnych hospodárskych výsledkov firmy v rovnakej miere.

Tým, že spoločnosť ponúka marginalizovaným Rómom priestor na ich zamestnávanie, pomáha im zlepšiť ich životnú úroveň napríklad tým, že si zamestnanci vedia zabezpečiť lepšie podmienky na bývanie, sú vzorom pre svoje deti, ktoré to motivuje vzdelávať sa a cítia pocit zodpovednosti. To má pozitívny vplyv na celú blízku komunitu aj na majoritné obyvateľstvo s jasným odkazom, že ak sa zvolí ľudský prístup, darí sa budovať dobré pracovné vzťahy a Rómovia môžu byť plnohodnotnými členmi pracovných tímov a dobrými kolegami.

Spoločnosť je založená na princípoch udržateľných aktivít v oblasti sociálnej, ekonomickej a environmentálnej. Firma opustila trend riadenia „profit only“ a dlhodobo buduje systém riadenia založený na „trojpilierovom“ prístupe, ktorý zabezpečí udržateľný rozvoj našej spoločnosti. Cieľom dlhodobého prístupu k tejto problematike je najmä vytvoriť budúcnosť, v akej budú chcieť žiť naše deti.