Vladimír Sendrei

frontman, hudobná skupina Sendreiovci

Občianske združenie Lačho drom pracuje v Kokave nad Rimavicou. Od poradenstva pre sociálne slabých rozšírilo svoju pôsobnosť aj na oblasť komunitnej práce. Nominované je za projekt Aktivizáciou komunít ku skvalitneniu života a podpore zamestnanosti, vďaka ktorému sa podarilo zamestnať viac ako 30 nezamestnaných Rómov z obcí v okrese Poltár. Ďalších Rómov združenie vyškolilo pre práce na obnove a zveľaďovaní vlastného bývania, ktoré vykonávali v rámci aktivačných prác. Okrem toho boli v rámci projektu ľudia bez práce vyškolení v oblasti nakladania s rodinným rozpočtom, či základnými krokmi pri vybavovaní formalít na úradoch a podobne. V dotknutých mestách a dedinách bolo do projektu priamo alebo nepriamo zaangažovaných asi 2000 nezamestnaných.