Stanislav Ďurica

senior advokát, Squire Patton Boggs s.r.o.

„Otázky súvisiace s integráciou národnostných menšín patria v modernej spoločnosti k najdôležitejším. Témy ako rovnoprávnosť v oceňovaní, tolerancia, podpora znevýhodnených a ďalšie problémy súžitia národov a rás vyžadujú nielen pochopenie bežného občana, ale predovšetkým špičkovú profesionálnu starostlivosť. Squire Patton Boggs sa radí k tým inštitúciám, ktoré považujú prácu v tejto oblasti nielen za otázku prestíže, ale predovšetkým za známku profesionálnej cti a pokrokového zmýšľania.“

 

Stanislav Ďurica sa najviac zameriava na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva a práva obchodných spoločností. Vo svojej profesionálnej kariére získal bohaté medzinárodné skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom pri súdnych sporoch a arbitrážach. Jeho právnická história zahŕňa aj poskytovanie Pro Bono služieb tretiemu sektoru.

Pred nástupom do firmy Squire Patton Boggs Stanislav pôsobil viac ako 12 rokov na pozícii spolupracujúceho advokáta pre jednu z najrenomovanejších slovenských advokátskych kancelárií. Stanislav reprezentuje Squire Patton Boggs v pracovnej skupine Americkej obchodnej komory pre pracovné a sociálne záležitosti a vo Výbore pre zdravotníctvo. Stanislav je členom Slovenskej advokátskej komory.

Členom Prípravného výboru Roma Spirit je od roku 2018.