Stanislav Ďurica

senior advokát, Dentons

V Dentons máme globálny záväzok zmysluplne prispievať komunitám, v ktorých pracujeme a žijeme. V Európe žijeme v náročných časoch a otázky súvisiace s integráciou národnostných menšín ani v týchto časoch nestrácajú na svojej dôležitosti, práve naopak. Sme radi, že sa môžeme zapojiť do tohto projektu a potvrdiť, že náš záväzok k inklúzii, diverzite, rovnosti a ESG je skutočnou súčasťou identity firmy.“

 

Stanislav Ďurica je partnerom v bratislavskej kancelárii Dentons. Vo svojej praxi sa zameriava na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva, korporátneho práva, sporovej agendy (súdnej agendy a arbitráží), ochrany osobných údajov ako aj práva duševného vlastníctva. Vo svojej profesionálnej kariére získal bohaté medzinárodné skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom pri súdnych sporoch a arbitrážach vrátane medzinárodných konaní. Jeho právnická história zahŕňa aj poskytovanie pro bono služieb tretiemu sektoru.

Pred príchodom do Dentons, pracoval 5 rokov ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii a viac ako 12 rokov na pozícii spolupracujúceho advokáta pre jednu z najrenomovanejších slovenských advokátskych kancelárií. Stanislav reprezentuje Dentons v pracovnej skupine Americkej obchodnej komory pre pracovné a sociálne záležitosti a vo Výbore pre zdravotníctvo. Od roku 2007 je členom Slovenskej advokátskej komory a okrem rodnej slovenčiny hovorí Stanislav aj anglicky.

Členom Prípravného výboru Roma Spirit je od roku 2018.