Silvia Porubanová

sociologička, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave

„Roma Spirit pre mňa osobne už desiaty rok znamená  silu, dôstojnosť, dojatie. Silu neuveriteľne ťažkých a zároveň krásnych  ľudských príbehov. Dôstojnosť človečenskej  vzájomnosti a podpory . Nekončiace dojatie z toho, že dobro, vľúdnosť, nezištnosť predsa len existuje.“

 

Výskumne a publikačne sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien, ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie, sociálnej inklúzii. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou mnohých knižných publikácií a článkov venovaných spomínaným témam. Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Do povedomia širšej verejnosti vošla mediálno-publikačnou aktivitou a kultúrnou publicistikou v okruhu často kontraverzných tém (interrupcie, práva homosexuálov, tradičné versus liberálne hodnoty, situácia imigrantov).

Súčasťou Roma Spirit je od samého začiatku v roku 2009, spolupráca s ACEC sa „ráta“ už na desaťročia