Radka Kováčová

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

„V spoločnosti je potrebné si navzájom pomáhať, učiť sa jeden od druhého, a snažiť sa meniť svet k lepšiemu. Niektorí sa rozhodli ísť práve touto cestou, často neľahkou, a sprevádzanou mnohými prekážkami. Práve preto je Roma Spirit nezameniteľným projektom, ktorý dáva ľuďom nádej a silu ísť vpred . Vážim si, že som sa stala členkou Prípravného výboru Roma Spirit.“

 

Radka Kováčová študovala sociálnu antropológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu rómskych komunít a výskumu stratégií inkluzívneho vzdelávania. Pôsobí ako výskumníčka v Inštitúte Mateja Bela.  Po absolvovaní štúdia sa zamestnala na odbore Práv a postavenia národnostných menšín na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.