Michaela Mudroňová

Koordinátorka pracovného poradenstva, Človek v ohrození, n.o.

Dlhodobo sa zaoberá témou služieb zamestnanosti pre znevýhodnené skupiny, spolupracuje s business sektorom, štátnou správou, školami a mimovládnymi organizáciami pri zavádzaní inovatívnych programov zamestnanosti. V organizácii Človek v ohrození pôsobí rok na pozícii Koordinátorka pracovného poradenstva, predtým sa 5 rokov venovala téme zamestnanosti mladých ľudí ako projektová manažérka Neziskovej organizácii EPIC. Študovala andragogiku a kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, je hudobníčka a hrdá mama.

Členom Prípravného výboru Roma Spirit je od roku 2018.