Michaela Mudroňová

Koordinátorka pracovného poradenstva, Človek v ohrození, n.o.

Dlhodobo sa zaoberá témou služieb zamestnanosti pre znevýhodnené skupiny, spolupracuje s business sektorom, štátnou správou, školami a mimovládnymi organizáciami pri zavádzaní inovatívnych programov zamestnanosti. V organizácii Človek v ohrození pôsobí rok na pozícii Koordinátorka pracovného poradenstva, predtým sa 5 rokov venovala téme zamestnanosti mladých ľudí ako projektová manažérka Neziskovej organizácii EPIC. Od decembra 2019 sa stala riaditeľkou novej neziskovej organizácie Agentúra práce BBSK v Lučenci, ktorú založilo BBSK spolu s Človekom v ohrození. Organizácia sa zaoberá zamestnávaním znevýhodnených skupín v banskobystrickom kraji. Študovala andragogiku a kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, je hudobníčka a hrdá mama.

Členom Prípravného výboru Roma Spirit je od roku 2018.