Mária Ház

Projektová manažérka Karpatskej nadácie

„Podporovať a oceňovať ľudí a organizácie v tom, v čom si mnohí myslia, že úspech nie je možný, je nielen darom pre ocenených, je to darom pre celú spoločnosť.“

 

Počas 20+ rokov práce v rôznych oblastiach ako manažérka a trénerka získala rozsiahle skúsenosti s osobitným zameraním sa na efektívne riadenie spoločnosti, vývoj a implementáciu inovatívnych riadiacich a finančných procesov a podporu miestnych spoločenstiev a organizácií prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov. Ako absolventka Ekonomickej univerzity svoje trénerské a konzultačné zručnosti nadobudla prostredníctvom medzinárodných vzdelávacích inštitúcií vo Veľkej Británii a USA.
Jej špecializáciou v posledných rokoch je rozvoj miestnych komunít a neziskového sektora, kde sa venuje hlavne rozvoju a podpore dobrovoľníctva, miestnych akčných skupín a ich stratégií. V Karpatskej nadácii sa osobitne venuje rozvoju a podpore rómskych komunít so zameraním na rannú starostlivosť ako aj riadeniu programu pre zraniteľné skupiny v rámci Active Citizen Fund. Jej dve nosné kvalifikácie –trénerka/mentorka a finančná manažérka – sa navzájom podporujú a umožňujú jej dosiahnuť ektívne riešenia pre organizácie a komunity.
Je členkou dobrovoľného Záchranného kynologického zboru SR.

Členom Prípravného výboru Roma Spirit je od roku 2018.