Mária Ház

Projektová manažérka Karpatskej nadácie

„Oceňujem Roma Spirit za to, ako neúnavne pomáha odstraňovať predsudky voči rómskej komunite oceňovaním tých, ktorí aktívne a dlhodobo pomáhajú zlepšovať život tejto zraniteľnej skupiny.  Tým pomáha celej spoločnosti rásť a prosperovať, pretože na každom jednotlivcovi záleží, bez ohľadu na farbu pleti či pôvod, v akej spoločnosti budeme žiť v budúcnosti.“

 

Je projektovou manažérkou v Karpatskej nadácii, kde sa venuje zraniteľným skupinám v rámci Programu rozvoja rómskych komunít a programu Active Citizen Fund Slovensko.

Počas svojej doterajšej praxe v rôznych oblastiach ako manažérka a trénerka získala rozsiahle skúsenosti s osobitným zameraním sa na efektívne riadenie spoločnosti, vývoj a implementáciu inovatívnych riadiacich a finančných procesov a podporu miestnych spoločenstiev a organizácií prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov. Je absolventka Ekonomickej univerzity a svoje trénerské a konzultačné zručnosti nadobudla prostredníctvom medzinárodných vzdelávacích inštitúcií vo Veľkej Británii a USA.

Členkou Prípravného výboru Roma Spirit je od roku 2018.