Jarmila Vaňová

riaditeľka, ROMED

„Roma Spirit je ojedinelým projektom, ktorý už presiahol hranice Slovenska. Už niekoľko rokov pôsobím v prípravnom výbore Roma Spirit, kde sa snažím odovzdať moje poznatky a skúsenosti z terénu ohľadom pozitívnych aktivít jednotlivcov, organizácií, či samospráv. Projekt je postavený veľmi profesionálne, odborne a najmä s ľudsky silným aspektom, realizovaný ľuďmi bez predsudkov, ktorí sú si vedomí skutočnosti, že spoločnosť je čím ďalej, tým viac naladená protirómsky a že negatíva prevažujú nad pozitívami. Oceňujem odvahu organizátorov, ktorí sa neboja hovoriť o rómskej téme pozitívne a každým rokom do tejto aktivity zapájajú viac a viac osobností spoločenského, kultúrneho, ale aj politického života našej krajiny. Je to jeden z mála projektov, ktorý napriek času nestráca na aktuálnosti, kvalite, entuziazme a silnom dopade na celú spoločnosť.“
„Projekt Roma Spirit nie je o zábave a ani o projekte pre projekt, je to poďakovanie mnohým na spoločenskej úrovni. Formát, ktorý nerozdeľuje ale spája ľudí a to je jeho najvyššia hodnota. Prejaviť úctu ľuďom, ktorí si to zaslúžia, oceniť solidaritu a skutky výnimočné, no najmä také, ktoré sú prínosom pre všetkých a majú prívlastok ľudské.”

 

Okrem kontinuálnej mediálnej práce v prospech rómskej komunity je pani Jarmila Vaňová tentokrát nominovaná aj za prácu, ktorá by zniesla prívlastok „mediátorská“. Pri natáčaní reportáže v rómskej osade v obci Bidovce sa jej podarilo doslova pred kamerami doviesť k dohode starostu a miestnych Rómov, ohľadom zabezpečenia materiálu a vykonania prác, ktoré boli potrebné  ku zavedeniu vody pre  približne 150 ľudí v rómskej osade. Vzájomný sľub pred divákmi bol splnený- voda zavedená, nielen vďaka obojstranne objavenej dobrej vôli, ale najmä vďaka mediálnemu a mediátorskému pôsobeniu a talentu pani Jarmily Vaňovej.