Jana Gáborová Kroková

Štátna vedecká knižnica v Prešove

„Roma Spirit vnímam ako podujatie,  ktoré upriamuje pozornosť  na prácu jednotlivcov, skupín, či spoločenstiev z rôznych oblastí spoločenského života. Roma Spirit  je možnosťou pre nás, pre Rómov, ukázať kto naozaj sme.“

 

Jana Gáborová Kroková študovala v Prešove na pedagogickej fakulte, odbor: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Po absolvovaní štúdia získala akademický titul Mgr. Pracuje v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, dokumentačno – informačnom centre rómskej kultúry. Jej práca je o tvorení obsahu digitálnych kultúrnych objektov z oblasti hudby a orálnej histórie Rómov. Pracuje tiež na Prešovskej univerzite v Prešove, Centre jazykov a kultúr národnostných menšín, na Ústave rómskych štúdií ako asistentka, kde sa profiluje v oblasti rómskej literatúry.  Aktívne sa zúčastňuje konferencií, prispievam do zborníkov: SAK (slovenská asociácia knižníc), tvorí recenzie/anotácie pre časopis romistických štúdií Romano džaniben, prispieva do novín Romano Nevo ľil.