Ján Hero

odborný zamestnanec, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Laureát ocenenia Roma Spirit 2012

„Projekt Roma Spirit si veľmi vážim, ako jednu z mála platforiem, ktorá našla spôsob ako dôstojne a pútavo spopularizovať namáhavú prácu osôb a inštitúcií s komunitou na okraji spoločnosti. Zároveň vytvára hnaciu silupodpory motivácie pre tvorivé a trvalo udržateľné riešenia integrácie Rómov do spoločnosti. Tým, že tento rok Roma Spirit vstupuje do svojho 10.ročníka, toto jubileum je už takým viditeľným znakom napĺňania jedného z jeho hlavných cieľov vytvoriť tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu.”

 

Ján Hero v súčasnosti pracuje na Ministerstve vnútra SR v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jeho práca sa týka riadenia a odborných služieb v oblasti vzdelávania, bývania, sociálnych záležitostí, zdravia a bezpečnosti v súvislosti s Rómskymi komunitami.

Má dlhoročné skúsenosti s výučbou na školách prvého a druhého stupňa ako aj základných umeleckých školách a pracoval ako výskumník na Štátnom pedagogickom inštitúte, kde bolo jeho úlohou vytvárať návrhy pedagogických materiálov pre základné a stredné školy ako aj návrhy pilotných programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Absolvoval viacero programov v oblasti vzdelávania, vrátane profesionálneho výmenného programu Kancelárie pre vzdelávanie a kultúru Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.