Ján Hero

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, laureát ocenenia Roma Spirit 2012

Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim v pásme chudoby. Náš úrad si veľmi váži, že aj v tomto roku môže byť spoluvyhlasovateľom 14. ročníka ocenenia Roma Spirit. Verím, že zviditeľníme aktivity realizované v rómskych osídleniach, ktoré budú inšpiráciou aj pre iné organizácie a jednotlivcov a povzbudia aj ostatných, ktorí už pôsobia v komunitách alebo nad tým uvažujú.

 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a predseda Výboru expertov Rady Európy pre inklúziu Rómov a kočovníkov (ADI-ROM) Ján Hero, má okrem iného dlhoročné skúsenosti s výučbou na školách prvého a druhého stupňa ako aj základných umeleckých školách a pracoval ako výskumník na Štátnom pedagogickom inštitúte, kde bolo jeho úlohou vytvárať návrhy pedagogických materiálov pre základné a stredné školy ako aj návrhy pilotných programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Pôsobil vo vysokých štátnych funkciách na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu a tiež na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Za splnomocnenca ho vláda SR vymenovala 8. decembra 2021.