Ján Hero

odborný zamestnanec, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Laureát ocenenia Roma Spirit 2012

„Žijeme v 21.storočí, v dobe obrovského progresu informačno – komunikačných technológii a umelej inteligencie vo svete, avšak v našom blízkom okolí stále vidíme jednotlivca alebo rodinu s nedostatkom životných prostriedkov i bezmocnosť, musí žiť nedôstojným spôsobom života a voči ktorým pretrvávajú ešte aj predsudky. Roma Spirit si postupne vytvoril  celoštátnu komunikačnú cestu pre odstraňovanie stereotypov pomocou mediálnej komunikácie motiváciou hľadania inovatívnych prístupov podpory inklúzie. Zabezpečuje publicitu úspešných projektov, poskytuje informácie o programoch, ktorými sa prezentujú príklady dobrej praxe a spolunažívania. Pandemická situácia podstatne sťažila existenciu života v rómskych komunitách, ktorá si vyžiadala zo strany pomáhajúcich, veľa obetavej práce aj s rizikom ohrozenia vlastného života. Preto vnímam 13.ročník Roma Spirit obzvlášť dôležitý, aby sme týchto ľudí spoločensky ocenili a poďakovali sa im.“

 

Má dlhoročné skúsenosti s výučbou na školách prvého a druhého stupňa ako aj základných umeleckých školách a pracoval ako výskumník na Štátnom pedagogickom inštitúte, kde bolo jeho úlohou vytvárať návrhy pedagogických materiálov pre základné a stredné školy ako aj návrhy pilotných programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Absolvoval viacero programov v oblasti vzdelávania, vrátane profesionálneho výmenného programu Kancelárie pre vzdelávanie a kultúru Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.