Iveta Duchoňová

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

„Rada sa aktívne zúčastňujem na projektoch, ktoré hľadajú a poukazujú aj na to dobré, čo sa realizuje v našej spoločnosti. Projekt Roma Spirit je dnes už populárnou platformou, ktorá vie zaujímavo a kreatívne odprezentovať aktivity jednotlivcov a spoločností, ktoré úspešne pracujú s najchudobnejšími ľuďmi. Vážim si všetkých, ktorí pomáhajú zlepšovať sociálno-ekonomické postavenie obyvateľov rómskych komunít, prispievajú k ich rozvoju, prosperite a lepšiemu životu. Myslím, široká verejnosť by mala poznať úspešné výsledky práce týchto osobností a inštitúcií, pretože sú motiváciou aj pre nás ostatných.“

Iveta Duchoňová pracuje v súčasnosti na Ministerstve vnútra SR, na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jej aktuálne pôsobenie je zamerané na prácu s verejnosťou a médiami a na sprostredkovávanie príkladov dobrej praxe v oblasti práce s marginalizovanými rómskymi komunitami verejnosti. Má dlhoročné skúsenosti s PR aktivitami. Pôsobila aj ako PR manažérka v rezorte dopravy. Vyštudovala právo a absolvovala viacero stáží a programov, ktoré boli zamerané na profesionálne vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva a ľudských práv.