PhDr. Eva Nemčovská, PhD. MPH

viceprimátorka, Mesto Trnava

„Myslím si, že akákoľvek iniciatíva dobrovoľníkov, odborníkov a „zanietencov“ pre znevýhodnené skupiny zmenšuje priepasť a predsudky v spoločnosti. A práve preto vnímam všetky aktivity a iniciatívu Roma Spirit ako významný krok pre podporu začleňovania a integrácie rómskej komunity na Slovensku.“

 

V samospráve mesta Trnava pôsobí od januara 2019 najmä v oblasti vzdelávania, športu, kultúry a sociálnych vecí. Do toho času  pôsobila na Trnavskej univerzite na Katedre verejného zdravotníctva. Počas doktorandského štúdia absolvovala semester na Iowskej univerzite, Iowa, USA. Má skúsenosti v oblasti zdravia verejnosti, z riadenia, z viacerých medzinárodných/európskych projektov zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľov. Navštívila viaceré lokality marginalizovaných komunít na Slovensku, ale aj v Rumunsku. Podporuje a venujem sa dobrovoľníctvu. Rada pracuje s ľuďmi, vždy sa snaží nájsť riešenie a nepovažuje „problémy“ za nevyriešiteľné.