Emília Rigová

multimediálna umelkyňa a performerka, členka Barvalipe Academy, ERIAC, laureátka ocenenia Roma Spirit 2018

„Roma Spirit vnímam ako možnosť zviditeľnenia jednotlivcov či kolektívu, ktorí sa dlhodobo v rôznych odvetviach venujú skvalitneniu života Rómov, či búraniu rôznych predsudkov týkajúcich sa tejto, u nás stále najväčšej menšiny, ktorej skutočnú históriu a jej rozsah nepoznajú často ani samotní Rómovia…“

 

Emília Rigová pochádza z Trnavy. Je talentovaná multimediálna umelkyňa a performerka, ktorá často využíva postupy z maľby a sochy, transformuje ich digitálnymi technológiami v počítačovej grafike a videu, pričom vytvára série výpovedí. Kľúčovými sú pre ňu témy kultúrnych a sociálnych stereotypov vyjadrených v koncepte politiky tela. V minulom roku sa stala laureátkou Ceny Oskára Čepana, súťaž pre mladých umelcov do 40 rokov.

Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na PF UMB, kde iniciovala vznik Kabinetu rómskeho umenia a kultúry. Bola spolueditorkou špeciálneho vydania časopisu Enter+, ktorý sa venoval súčasnému rómskemu umeniu. Toto špeciálne vydanie akéhosi „manuálu” na súčasné rómske umenie je v našich končinách ojedinelým počinom s presahom na celoeurópsky kontext.

Ocenenie Roma Spirit 2018 získala v kategórii Kultúra za autentickú a súčasnú vizuálnu a výtvarnú tvorbu, v ktorej sa venuje prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.