Barbara Illková, JUDr., PhD.

veľvyslankyňa

„Je dobré zdieľať informácie o príkladoch tolerancie a porozumenia v každodennom živote. Je dobré pripomínať si osobnosti napomáhajúce tomuto cieľu. Je dobré budovať komunitu rešpektujúcu, že medziľudské vzťahy sú základom spoločnosti. Preto Roma Spirit vnímam ako výnimočný projekt. Inšpiratívny, proste jedinečný!“

 

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pôsobí od roku 1992, aktuálne v kancelárii ministra. Zastávala funkciu generálnej riaditeľky sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu (2012-2021), predtým bola riaditeľkou medzinárodnoprávneho odboru a odboru ľudských práv.

Bola tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (2012 – 2015).

V rokoch 2011 – 2012 bola mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a v Islandskej republike. Pôsobila aj na diplomatických misiách pri Úradovni Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve a pri Rade Európy v Štrasburgu.

Bola členkou riadiaceho výboru medzinárodného projektu obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor (2014–2021).

Vykonáva prednášateľskú a lektorskú činnosť. Bola nominovaná na Slovenku roka (2014).

Zastupuje ministerstvo vo viacerých medzirezortných výboroch v oblasti ľudských práv.

Členka Odbornej poroty Roma Spirit v rokoch 2019 a 2016.