Andrea Erdősová

riaditeľka, Nadácia otvorenej spoločnosti

„Projekt Roma Spirit prináša už tradične niekoľko rokov príležitosť zviditeľniť inšpirujúce príbehy jednotlivcov a skupín Rómov a Rómiek. Roma Spirit je realizáciou krásnej myšlienky ukázať nielen pozitívne príklady z rómskej komunity, jej špecifiká, ale aj to čo máme všetci spoločné. Predovšetkým nám ale pomáha budovať lepšiu spoločnosť, bojuje proti predsudkom a učí nás tým vzájomnej tolerancii.“

 

Andrea Erdősová je riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti. Súčasne je členkou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a členkou Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde aj akademicky a vedecky pôsobí viac ako 13 rokov.

Odborne sa venuje najmä medzinárodnej a európskej ochrane ľudských práv, medicínskemu právu a porovnávacej právovede. V poslednom období sa zúčastnila na viacerých vedecko-výskumných projektoch v oblasti medicínskeho práva, či slobodou prejavu a modernými technológiami. Jej doterajšia pedagogická činnosť sa viaže na Paneurópsku vysokú školu ako aj na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prednášala v SR, ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách je aj autorkou viacerých publikácií.