Ábel Ravasz

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

„Podujatie Roma Spirit je tu už 11 rokov. Je dobre, že pozitívne príklady a vzory sa dostávajú na verejnosť aj takýmto spôsobom. Bez zviditeľnenia dobrých príkladov, by sme sa hýbali oveľa pomalšie. Desiaty ročník je však aj záväzkom pre usporiadateľov. V novej dekáde je dôležité zamerať sa na udržateľné riešenia a organizácie, ktoré k integrácii pristupujú so smelými víziami.“