Zastupiteľstvo Európskej komisie na Slovensku

Som rád, že opäť môžeme podporiť projekt Roma Spirit, ktorý každý rok poukazuje na to, ako dokáže rómska komunita obohacovať našu spoločnosť a celkovo život na Slovensku. Verím, že aj touto cestou prispievame, spoločne s aktérmi Roma Spirit, k zlepšeniu situácie a integrácie Rómov do majoritnej spoločnosti. Takéto projekty majú hlboký a dlhodobý zmysel, záštita Zastúpenia EK na Slovensku je pre mňa samozrejmosťou a odkazuje prirodzene aj na európske politiky a ciele v tejto oblasti.

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 

www.ec.europa.eu/commission/index_sk