Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, na všetkých miestach, za akýchkoľvek okolností. Sú základom demokracie, v ktorej sa počíta každý človek. Projekt Roma Spirit danú myšlienku napĺňa pomocou šírenia pozitívnych príkladov a porozumenia začo si zaslúži náš obdiv a podporu.

 

www.netherlandsworldwide.nl