Trnavský samosprávny kraj

Vítam iniciatívu Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu pri realizácii projektu Roma Spirit. Upriamuje pozornosť na výnimočné osobnosti, organizácie a aktivity prispievajúce k eliminácii diskriminácie, k búraniu stereotypov a predsudkov, k aktívnemu podieľaniu sa na zlepšení postavenia Rómov na Slovensku.

Príprava nového ročníka podujatia je ocenením práce nielen nominovaných, ale aj organizátorov. Som rád, že sa budeme spolu podieľať na myšlienke, ktorá sa zrodila už pred dvanástimi rokmi. Verím, že vyzdvihneme príklady dobrej praxe, efektívne programy a príbehy ľudskosti, ktoré budú pre nás všetkých inšpiráciou a motiváciou. 

Trnavský samosprávny kraj sa v rámci svojich aktivít zameriava na podporu projektov, ktoré prinášajú skutočné, merateľné výsledky a predstavujú pre rómskych obyvateľov pomoc. Našou ambíciou je predovšetkým prispievať k rovnosti príležitostí pre všetkých bez rozdielu v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, bývania či zamestnanosti.

Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja

 

www.trnava-vuc.sk/