Súkromná spojená škola v Kežmarku

Súkromná spojená škola v Kežmarku vznikla 1. júla 2009 s cieľom podporiť vzdelávanie detí z prostredia rómskych komunít. Je unikátna svojim prístupom k vzdelávaniu cieľovej skupiny žiakov, ktorí by sa možno k stredoškolskému vzdelaniu ani nedostali.
Zriaďovateľom školy je nezisková organizácia Biela voda pod vedením Anny Jurgovianovej. Už vyše dvanásť rokov plní dôležité poslanie v kežmarskom regióne a pripravuje mladých ľudí, v mnohých prípadoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, na viaceré odborné, alebo pomocné remeslá.