Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Dôležitou súčasťou firemnej kultúry spoločnosti je podpora komunít, ochrana životného prostredia, uchovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie a zlepšenie kvality života sociálne znevýhodnených. Tieto hlavné atribúty zodpovedného podnikania sa nazývajú Energia pre krajinu – Energia pre šport, Energia pre kultúru, Energia pre vzdelanie, Energia pre prírodu a Energia pre život. Sú to sféry aktivít, ktorými elektrárne podporujú rozvoj trvalej udržateľnosti pri podnikaní  na Slovensku. Projekt Roma Spirit patrí do programu Energia pre život.

www.seas.sk