PURT

„Už sa nám nechcelo počúvať, ako sa to nedá, tak sme spojili sily, a ukázali cestu, ako to je možné, keď sa chce. Roma Spirit dáva priestor presne podobným príbehom. Každý rok prezentuje, že úspech v inklúzii je nielen možný, ale sa reálne deje všade okolo nás.

Ábel Ravasz, zakladateľ oraganizácie Purt

 

Organizácia PURT funguje od roku 2012 a zameriava sa na prácu v obciach Gemera a Novohradu. Špecializuje sa na spájanie a spoluprácu ľudí z rôznych národností, vrátane Rómov, Maďarom a Slovákov.

Oraganizácii sa podarilo vytvoriť sieť aktivistov, ktorí pracujú vo vyše 100 obciach regiónu. Hľadajú ľudí, ktorí dokážu zastupovať záujmy a problémy obce a rómskych obyvateľov, či už sú to miestni politici, civilní aktivisti alebo znepokojení občania. Na pravidelných zasadnutiach Purtu rozoberajú menšie problémy v danej lokalite, ktoré dokážu miestnym znepríjemniť život, a ktoré by sami obyvatelia nevedeli vyriešiť. Po konštruktívnych rozhovoroch členovia Purtu zostavia zoznam najdôležitejších problémov – ktoré možno bezprostredne riešiť – spolu s navrhovanými riešeniami a odporúčaniami.

Za desať rokov fungovania sa organizácii podarilo realizovať stovky projektov v gemerských a novohradských obciach. Skrášľujú dediny a mestá po celom regióne, podporujú miestne organizácie a inštitúcie.

Zakladateľmi organizácie PURT sú Štefan Vavrek a Ábel Ravasz. V súčasnosti riadia organizáciu Dušan Várady a Peter Morvay.