Nadácia otvorenej spoločnosti

„Roma Spirit nám už tradične prináša najlepšie a emocionálne príbehy zo života a kultúry Rómiek a Rómov. A každoročne sa dozvedáme aj to, ako málo vieme o dianí a výnimočných skutkoch ľudí, ktorí stále nežijú s nami, ale len akosi popri nás.”

Ján Orlovský, riaditeľ

Programy a aktivity Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) prispievajú  k rozvoju živej občianskej spoločnosti a jej organizácií  a k rovnosti príležitostí pre všetkých obyvateľov Slovenska už takmer 30 rokov.  Výzva k ľudskosti, Otvorené školy, Novinárska cena či Active Citizens Fund sú názvy len niekoľkých projektov a iniciatív, za ktorými nájdete ľudí z nadácie. OSF je aj našou partnerskou organizáciou od samotného vzniku podujatia.