Nadácia otvorenej spoločnosti

„Projekt Roma Spirit prináša už tradične niekoľko rokov príležitosť zviditeľniť inšpirujúce príbehy jednotlivcov a skupín Rómov a Rómiek. Roma Spirit je realizáciou krásnej myšlienky ukázať nielen pozitívne príklady z rómskej komunity, jej špecifiká, ale aj to čo máme všetci spoločné. Predovšetkým nám ale pomáha budovať lepšiu spoločnosť, bojuje proti predsudkom a učí nás tým vzájomnej tolerancii.”

Andrea Erdősová, riaditeľka

 

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava realizáciou vlastných projektov a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám pomáha rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňuje ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.