Nadácia otvorenej spoločnosti

„Nadácia otvorenej spoločnosti sa dlhodobo snaží presadzovať inklúziu, rovnosť šancí, ochranu menšín a slabých a podporovať otvorenosť, akceptáciu, toleranciu a vzájomný rešpekt. Vnímame sa ako prirodzený partner podujatia Roma Spirit, ktoré oceňuje pozitívne príklady, buduje porozumenie a toleranciu v našej spoločnosti a dáva hlas tým, s ktorými tieto hodnoty zdieľame.

Jana Dravecká, správkyňa Nadácie otvorenej spoločnosti

 

Nadácia otvorenej spoločnosti sa dlhodobo snaží presadzovať inklúziu, rovnosť šancí, ochranu menšín a slabých a podporovať otvorenosť, akceptáciu, toleranciu a vzájomný rešpekt. Vnímame sa ako prirodzený partner podujatia Roma Spirit, ktoré oceňuje pozitívne príklady, buduje porozumenie a toleranciu v našej spoločnosti a dáva hlas tým, s ktorými tieto hodnoty zdieľame.