Nadácia otvorenej spoločnosti

„”

 

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava realizáciou vlastných projektov a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám pomáha rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňuje ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.