Nadácia otvorenej spoločnosti

„Roma Spirit nám už tradične prináša najlepšie a emocionálne príbehy zo života a kultúry Rómiek a Rómov. A každoročne sa dozvedáme aj to, ako málo vieme o dianí a výnimočných skutkoch ľudí, ktorí stále nežijú s nami, ale len akosi popri nás.”

Ján Orlovský, riaditeľ

Hlavným cieľom Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) je rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom realizácie a podpory aktivít v oblasti humanity, vzdelávania, zdravotníctva, umenia, kultúry, manažmentu, médií, ľudských práv, ako aj na rozvoj intelektuálnej spolupráce krajín strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu. Ciele, ktoré si nadácia vytýčila, dosahuje realizáciou vlastných programov, ako aj podporou projektov iných mimovládnych organizácií registrovaných v Slovenskej republike.