Nadácia otvorenej spoločnosti

„V období, kedy ako spoločnosť čelíme náročným situáciám a výzvam, je budovanie otvorenej a inkluzívnej spoločnosti, ktorá si cení diverzitu a vytvára dobré miesto na život pre všetkých bez rozdielu, dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.”

Jana Dravecká, riaditeľka

 

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava realizáciou vlastných projektov a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám pomáha rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňuje ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.