Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Podpora tolerancie a nediskriminácie patrí medzi priority nášho predsedníctva v OBSE.

Tohtoročné slovenské predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa nesie v duchu motta „Pre ľudí, dialóg a stabilitu.“ Podpora tolerancie a nediskriminácie je neoddeliteľnou súčasťou našich priorít. Navyše, táto organizácia je známa tým, že do ľudskej dimenzie jej aktivít spadá aj úsilie o zlepšovanie postavenia Rómov a Sintov v rozsiahlom regióne OBSE. Je to aj jedna z hlavných činností Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Preto vítame a podporujeme podujatia, ktoré približujú širokej verejnosti tie osobnosti, skutky a činnosti, ktoré sú zamerané na podporu integrácie rómskej komunity.

Rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí spolupracuje s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu už niekoľko rokov. V minulosti sme opakovane finančne podporili  realizáciu podujatia Roma Spirit. Ako súčasť aktivít slovenského predsedníctva v Rade EÚ prevzal minister Miroslav Lajčák záštitu nad konaním podujatia ERSA Forum 2015 aj ERSA Award 2016. Je preto iba prirodzené, že práve v roku 2019, počas slovenského predsedníctva v OBSE, prevezme šéf slovenskej diplomacie opäť záštitu nad udeľovaním cien Roma Spirit 2019 v Bratislave. Pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí je cťou, že generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu Barbara Illková bude aj tento rok členkou poroty.

 

www.mzv.sk