Mesto Trnava

„Sme radi, že môžeme spolupracovať s Roma Spirit. Všetky aktivity a iniciatívu vnímame ako významný krok pre podporu začleňovania a integrácie rómskej komunity na Slovensku.”

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH

 

Jedinečnosť kultúrno-historických pamiatok a predovšetkým bohatstvo cirkevných stavieb sú hlavnými znakmi starobylej Trnavy, jedného z najatraktívnejších miest na Slovensku. Perla medzi slovenskými mestami často označovaná aj ako Malý Rím už po stáročia víta pútnikov i jej návštevníkov, aby im ukázala svoje vzácne poklady.

www.trnava.sk