Ambasáda Írska

Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky. Ako veľvyslankyňa Írska v Slovenskej republike som hrdá na to, že zastupujem Írsko a naše hodnoty, najmä podporu integrácie a začleňovania rómskej komunity do slovenskej spoločnosti. Sme radi, že môžeme spolupracovať s Roma Spirit, pretože ich prístup k využívaniu pozitívnych príkladov na preukázanie prínosu inkluzívnej spoločnosti je veľmi úspešný.

Hilda Ó Riain, veľvyslankyňa Írska na Slovensku

 

www.dfa.ie