Divadlo Jána Palárika v Trnave

„My v Divadle Jána Palárika v Trnave sme hrdí na to, že budeme môcť hostiť 12. ročník Roma Spirit 2020. Tolerancia, rovnoprávnosť a spájanie všetkých ľudí bez rozdielu sú totiž hodnoty, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité a treba ich stále pripomínať a propagovať. Sme veľmi radi, že budeme súčasťou podujatia, ktoré stojí práve na takýchto základoch.”

Mgr.art. Juraj Bielik, ArtD.

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií a plní rozličné spoločenské funkcie. V súčasnosti má vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých aj inscenácie pre deti a mládež. Dramaturgia divadla udržiava odkaz slovenskej a svetovej klasiky, avšak prináša aj hodnotnú a provokatívnu súčasnú svetovú tvorbu, častokrát v slovenskej premiére. Veľkej diváckej priazni sa tešia aj všetky rozprávkové hry pre deti. Divadlo má aj komorný štúdiový priestor, ktorý sa stal laboratóriom pre najnovšie divadelné tendencie. V ňom je uvádzaná najmä súčasná slovenská i zahraničná dráma, podávaná originálnym a inšpiratívnym spôsobom.

Divadlo neprestáva vyhľadávať nové impulzy, spolupracuje s hosťujúcimi hercami a dáva priestor mladým talentovaným režisérom, výtvarníkom, hercom a často krát aj absolventom VŠMU. Okrem toho osviežuje stály repertoár o hosťovania zaujímavých a kvalitných divadiel zo Slovenska i zo zahraničia. Divadlo sa zúčastňuje slovenských divadelných festivalov Dotyky a spojenia v Martine, Zámocké hry zvolenské vo Zvolene a Nová dráma v Bratislave. Umelci pôsobiaci v DJP sú každoročne oceňovaní cenami Literárneho fondu. Okrem tvorby divadelných inscenácií divadlo prináša obyvateľom Trnavského kraja aj mnoho iných kultúrnych podujatí. Medzi tie najzásadnejšie patrí Deň otvorených dverí, Noc divadiel, Cena slobody Antona Srholca a Talkshow Michala Jánoša Pred Oponou. Samozrejmosťou sú koncerty a výstavy v Zrkadlovej sále alebo foyeri divadla. Divadlo svojím pestrým spektrom aktivít zásadne prispieva k napĺňaniu kultúrnych potrieb obyvateľov Trnavského kraja.

Divadlo Jána Palárika v Trnave zriaďuje Trnavský samosprávny kraj.

 

www.djp.sk