Rakúske veľvyslanectvo

Často počúvame, že riešenia pre rómsku komunitu neexistujú. Opak je pravdou. Riešenia tu sú a fungujú. A o tom predsa  Roma Spirit je: o podpore a ocenení týchto aktivít, ktoré prinášajú skutočné a  merateľné výsledky. Fungujúce projekty si zaslúžia našu čo najväčšiu pozornosť, aby sa v praxi čo najskôr stali samozrejmosťou. Spoločne sa nám to určite podarí!

 

www.bmeia.gv.at