Slov Media Group s.r.o.

Vyzdvihnutie osobností rómskeho života je veľmi dôležité. Pozitívne príklady si zaslúžia byť ocenené. Sú motiváciou pre každého, aby sa zamyslel ako a s čím vie pomôcť. Roma Spirit je úžasný projekt, ktorý si zaslúži aby sa o ňom hovorilo a písalo, propagoval v médiách a aby ľudia, ktorí za ním stoja cítili podporu.

 

Agentúra zameraná na full servis s ťažiskom práce v oblasti komunikácie s celoplošnými, regionálnymi a lokálnymi televíziami. Slov Media Group je prevádzkovateľom celoplošnej rómskej televízie ROMANA. Prevádzkuje taktiež dve krajské televízie, TV Severka pre Žilinský kraj a TV Vega pre Trnavský kraj. Slov Media Group sa zameriava na vlastnú tvorbu, mediálny servis, komunikačné stratégie, media relations, monitoring vysielania, mediálne tréningy, média audity, interné a krízové komunikácie.

 

www.slovmediagroup.sk