Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Roma Spirit sa môže konať iba vďaka výnimočným ľuďom a organizáciám, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na tom, aby Slovensko bola krajina s veľkým srdcom a rovných šancí pre každého. Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Ak sa aj vy máte chuť k nám pridať, potešíme sa vášmu mailu na office@acec.sk.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

spoluvyhlasovateľ a organizátor

„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.“ Ľubomíra Slušná Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC

Rozhlas a televízia Slovenska

spoluvyhlasovateľ

RTVS je partnerom a spoluvyhlasovateľom ocenenia Roma Spirit dlhé roky. Považujeme za samozrejmé…“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

spoluvyhlasovateľ

„Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet…

Rádio Expres

partner kategórie Čin roka od roku 2009

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života…“

Štátna vedecká knižnica v Prešove

partner kategórie Kultúra

„Som rada, že aj v tejto neľahkej situácii, v ktorej sme sa ocitli nielen na Slovensku, ale na celom svete, Roma Spirit stále…“

Karpatská nadácia

partner kategórie Mimovládna organizácia

Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú…

Nadácia otvorenej spoločnosti

partner kategórie Médiá

„Nadácia otvorenej spoločnosti sa dlhodobo snaží presadzovať inklúziu, rovnosť šancí, ochranu menšín,,,

Mesto Prešov

partner

„V dnešnej dobe sa takmer na každom kroku stretávame s rôznymi predsudkami, a preto som vďačná za podujatie Roma Spirit…“

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

partner

Rómovia sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti po stáročia. Veľká väčšina z nich však na Slovensku…“

Veľvyslanectvo Írska

partner od roku 2018

Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky…

Rakúske veľvyslanectvo

partner

Často počúvame, že riešenia pre rómsku komunitu neexistujú. Opak je pravdou…

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

partner od roku 2018

Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, na všetkých miestach, za akýchkoľvek okolností…

Nadácia SPP

partner

UNIQA

partner

Penta

partner

Aktuality.sk

mediálny partner

,,Aktuality.sk dlhé roky bojujú za spravodlivosť a objektivitu. V našej práci nezabúdame ani na skupiny…“

Denník N

mediálny partner

„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity…“

ROMANA – rómska televízia

mediálny partner

„Niektorí ľudia snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú

Romano Nevo ľil

mediálny partner

Noviny Romano nevo ľil prinášajú rómskej i majoritnej verejnosti zaujímavé príbehy z rómskeho prostredia od roku 1991…“

Katedra Komunikácie

mediálny partner

„Komunikačne podporiť Roma Spirit pre nás znamená pomôcť šíriť myšlienky, ktoré táto krajina potrebuje

Hornbach

realizačný partner

S nami to zvládnete.

WALDO Audio s.r.o.

technické zabezbečenie

SKVOST

produktový partner

Lombardi Fashion House

produktový partner

„V dobe narastajúceho extrémizmu a v istých ohľadoch regresívneho smerovania Slovenskej spoločnosti považujem…”

Mondi SCP

produktový partner

Dolphin

produktový partner

HEINEKEN Slovensko

produktový partner

Lidl

produktový partner

Volkswagen

mobility partner

Dentons

právne služby

V Dentons máme globálny záväzok zmysluplne prispievať komunitám, v ktorých pracujeme a žijeme.

Slovenská národné stredisko pre ľudské práva

partner

„Slovenské národné stredisko pre ľudské práva i ja osobne podporujeme Roma Spirit z humanistických…

Rodič ľavou zadnou

partner

„Deti sú úžasné, robia a konajú čo cítia, hovoria, čo si myslia, bez predsudkov. Dôverujú ľudom,..“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

partner

Úspechy obyčajných ľudí sú inšpiráciou pre celú spoločnosť a Roma Spirit nám už dlhé roky prináša práve príbehy takýchto ľudí…

PURT

partner

„Už sa nám nechcelo počúvať, ako sa to nedá, tak sme spojili sily, a ukázali cestu, ako to je možné…“

Človek v ohrození

partner od roku 2018

„Roma Spirit je dôležitým podujatím, ktoré nám každý rok ukazuje, koľko výnimočných ľudí a organizácií

OZ Ternipe

partner

„Naše občianske združenie Ternipe – združenie pre rómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku sa teší, že môže byť

Opre Roma

partner

„Roma Spirit dokazuje, že na Slovensku  je mnoho ľudí a organizácií, ktorí chcú prispieť a prispejú

Kult Minor

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Ministerstvo spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)