Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Roma Spirit sa môže konať iba vďaka výnimočným ľuďom a organizáciám, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na tom, aby Slovensko bola krajina s veľkým srdcom a rovných šancí pre každého. Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Ak sa aj vy máte chuť k nám pridať, potešíme sa vášmu mailu na office@acec.sk.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

spoluvyhlasovateľ a organizátor

„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.” Ľubomíra Slušná Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC

Rozhlas a televízia Slovenska

spoluvyhlasovateľ

RTVS je partnerom a spoluvyhlasovateľom ocenenia Roma Spirit dlhé roky. Považujeme za samozrejmé…”

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

spoluvyhlasovateľ

„Roma Spirit je podujatie, ktoré vytvorilo tradíciu v oceňovaní reálnych a úspešných projektov a ľudí…”

Rádio Expres

partner kategórie Čin roka od roku 2009

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života…”

Karpatská nadácia

partner kategórie Mimovládna organizácia

Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú…

KULT MINOR

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.”

BADER

partner

Denník N

partner

„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity…”

Slov Media Group s.r.o.

partner

Vyzdvihnutie osobností rómskeho života je veľmi dôležité. Pozitívne príklady si zaslúžia…

ROMED

partner

RAVS

partner

CONSEIL umelé živé ploty

partner

„Naša spoločnosť vždy rada podporí myšlienky a aktivity súvisiace s tvorbou hodnôt v živote človeka…”

Hurricane

technické zabezpečenie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

partner

Podpora tolerancie a nediskriminácie patrí medzi priority nášho predsedníctva v OBSE.

Ministerstvo spravodlivosti SR

partner

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu

Zastupiteľstvo Európskej komisie na Slovensku

partner

Som rád, že opäť môžeme podporiť projekt Roma Spirit, ktorý každý rok poukazuje na to, ako dokáže…”

Ambasáda Írska

partner od roku 2018

Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky…”

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

partner od roku 2018

Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, všetkých miestach…

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

partner

„Rasizmus a diskriminácia nejakej menšiny sú vždy aj v rozpore so základnými demokratickými hodnotami spoločnosti…”

Rakúske veľvyslanectvo

partner

Často počúvame, že riešenia pre rómsku komunitu neexistujú. Opak je pravdou…”

Nadácia otvorenej spoločnosti

partner

Roma Spirit nám už tradične prináša najlepšie a emocionálne príbehy zo života a kultúry

Človek v ohrození

partner od roku 2018

„V našej práci s vylúčenými rómskymi komunitami sa denne stretávame s potrebou ukazovať…”

Lombardi Fashion House

partner

„V dobe narastajúceho extrémizmu a v istých ohľadoch regresívneho smerovania Slovenskej spoločnosti

SQUIRE Patton Boggs

právne služby

TESCO

partner