Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Roma Spirit sa môže konať iba vďaka výnimočným ľuďom a organizáciám, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na tom, aby Slovensko bola krajina s veľkým srdcom a rovných šancí pre každého. Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Ak sa aj vy máte chuť k nám pridať, potešíme sa vášmu mailu na office@acec.sk.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

spoluvyhlasovateľ a organizátor

„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.” Ľubomíra Slušná Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC

Rozhlas a televízia Slovenska

spoluvyhlasovateľ

Rádio Expres

partner kategórie Čin roka od roku 2009

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života…”

Karpatská nadácia

partner kategórie Mimovládna organizácia

Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú…

Denník N

partner

„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity…”

Ambasáda Írska

partner od roku 2018

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

partner od roku 2018

Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, všetkých miestach…

Človek v ohrození

partner od roku 2018

„V našej práci s vylúčenými rómskymi komunitami sa denne stretávame s potrebou ukazovať…”

KULT MINOR

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.”

SQUIRE Patton Boggs

právne služby

Hurricane

technické zabezpečenie

CONSEIL umelé živé ploty

partner

„Naša spoločnosť vždy rada podporí myšlienky a aktivity súvisiace s tvorbou hodnôt v živote človeka…”

Slov Media Group s.r.o.

partner

Vyzdvihnutie osobností rómskeho života je veľmi dôležité. Pozitívne príklady si zaslúžia…