Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Roma Spirit sa môže konať iba vďaka výnimočným ľuďom a organizáciám, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na tom, aby Slovensko bola krajina s veľkým srdcom a rovných šancí pre každého. Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Ak sa aj vy máte chuť k nám pridať, potešíme sa vášmu mailu na office@acec.sk.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

spoluvyhlasovateľ a organizátor

„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.” Ľubomíra Slušná Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

spoluvyhlasovateľ

Ocenenie Roma Spirit bude v roku 2020 už po dvanástykrát upriamovať pozornosť na osobnosti, organizácie a zamestnávateľov…”

Rozhlas a televízia Slovenska

spoluvyhlasovateľ

RTVS je partnerom a spoluvyhlasovateľom ocenenia Roma Spirit dlhé roky. Považujeme za samozrejmé…”

Rádio Expres

partner kategórie Čin roka od roku 2009

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života…”

Trnavský samosprávny kraj

partner

„Vítam iniciatívu Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu pri realizácii projektu Roma Spirit…”

Zastupiteľstvo Európskej komisie na Slovensku

partner

Som rád, že opäť môžeme podporiť projekt Roma Spirit, ktorý každý rok poukazuje na to, ako dokáže…”

Štátna vedecká knižnica v Prešove

partner

„Ocenenie Roma Spirit je ohodnotením za spolupatričnosť, je motivujúce i zaväzujúce zároveň…”

Karpatská nadácia

partner kategórie Mimovládna organizácia

Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú…

Nadácia otvorenej spoločnosti

partner kategórie Médiá

Roma Spirit nám už tradične prináša najlepšie a emocionálne príbehy zo života a kultúry

Opre Roma

partner

„Roma Spirit dokazuje, že na Slovensku  je mnoho ľudí a organizácií, ktorí chcú prispieť a prispejú

PURT

partner

Človek v ohrození

partner od roku 2018

„Roma Spirit je dôležitým podujatím, ktoré nám každý rok ukazuje, koľko výnimočných ľudí a organizácií

Aktuality.sk

mediálny partner

Denník N

mediálny partner

„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity…”

ROMANA – rómska televízia

mediálny partner

Vyzdvihnutie osobností rómskeho života je veľmi dôležité. Pozitívne príklady si zaslúžia…

Divadlo Jána Palárika v Trnave

partner

„My v Divadle Jána Palárika v Trnave sme hrdí na to, že budeme môcť hostiť 12. ročník Roma Spirit 2020

Ambasáda Írska

partner od roku 2018

Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky…”

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

partner od roku 2018

Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, všetkých miestach…

Rakúske veľvyslanectvo

partner

Často počúvame, že riešenia pre rómsku komunitu neexistujú. Opak je pravdou…”

Hurricane

technické zabezpečenie

Naša spoločnosť sa snaží podporovať výnimočné projekty a Roma Spirit bezpochyby medzi také patrí…”

Lombardi Fashion House

partner

„V dobe narastajúceho extrémizmu a v istých ohľadoch regresívneho smerovania Slovenskej spoločnosti

SQUIRE Patton Boggs

právne služby

Mesto Trnava

partner

„Sme radi, že môžeme spolupracovať s Roma Spirit. Všetky aktivity a iniciatívu vnímame ako významný krok

Ministerstvo kultúry SR

s finančnou podporou

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.”

KULT MINOR

s finančnou podporou

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.”

Ministerstvo spravodlivosti SR

s finančnou podporou

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu