Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Roma Spirit sa môže konať iba vďaka výnimočným ľuďom a organizáciám, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na tom, aby Slovensko bola krajina s veľkým srdcom a rovných šancí pre každého. Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

Ak sa aj vy máte chuť k nám pridať, potešíme sa vášmu mailu na office@acec.sk.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

spoluvyhlasovateľ a organizátor

„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.“ Ľubomíra Slušná Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC

Rozhlas a televízia Slovenska

spoluvyhlasovateľ

RTVS je partnerom a spoluvyhlasovateľom ocenenia Roma Spirit dlhé roky. Považujeme za samozrejmé…“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

spoluvyhlasovateľ

Rádio Expres

partner kategórie Čin roka od roku 2009

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života…“

Štátna vedecká knižnica v Prešove

partner kategórie Kultúra

„Som rada, že aj v tejto neľahkej situácii, v ktorej sme sa ocitli nielen na Slovensku, ale na celom svete, Roma Spirit stále…“

Karpatská nadácia

partner kategórie Mimovládna organizácia

Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú…

Nadácia otvorenej spoločnosti

partner kategórie Médiá

Slovenská národné stredisko pre ľudské práva

partner

Opre Roma

partner

„Roma Spirit dokazuje, že na Slovensku  je mnoho ľudí a organizácií, ktorí chcú prispieť a prispejú

PURT

partner

„Už sa nám nechcelo počúvať, ako sa to nedá, tak sme spojili sily, a ukázali cestu, ako to je možné…“

OZ Ternipe

partner

„Naše občianske združenie Ternipe – združenie pre rómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku sa teší, že môže byť

Človek v ohrození

partner od roku 2018

„Roma Spirit je dôležitým podujatím, ktoré nám každý rok ukazuje, koľko výnimočných ľudí a organizácií

Aktuality.sk

mediálny partner

,,Aktuality.sk dlhé roky bojujú za spravodlivosť a objektivitu. V našej práci nezabúdame ani na skupiny…“

Romano Nevo ľil

mediálny partner

Denník N

mediálny partner

„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity…“

ROMANA – rómska televízia

mediálny partner

„Niektorí ľudia snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú

Katedra Komunikácie

partner

„Komunikačne podporiť Roma Spirit pre nás znamená pomôcť šíriť myšlienky, ktoré táto krajina potrebuje

Paneurópska vysoká škola

partner

„”

Ambasáda Írska

partner od roku 2018

Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky…

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

partner od roku 2018

Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, na všetkých miestach, za akýchkoľvek okolností…

Rakúske veľvyslanectvo

partner

Často počúvame, že riešenia pre rómsku komunitu neexistujú. Opak je pravdou…

Hurricane

technické zabezpečenie

Naša spoločnosť sa snaží podporovať výnimočné projekty a Roma Spirit bezpochyby medzi také patrí…“

SQUIRE Patton Boggs

právne služby

SKVOST

produktový partner

Volkswagen

partner

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

partner