Viliam Zeman

Bratislava, prekladateľ, tlmočník, publicista, expert na rómsky jazyk, literatúru a dejiny Rómov.

Nominácia za podporu národnostného školstva s akcentom na rómsku národnostnú menšinu a rozvoj a kultiváciu rómskeho jazyka.