US Steel, s.r.o.

Košice

U.S. Steel. s.r.o. dlhodobo a trvalo udržateľne zamestnáva niekoľko desiatok zamestnancov  z prostredia segregovanej rómskej osady. Treba podotknúť, že pár rokov od začatia spomínaného projektu sa väčšina  rómskych zamestnancov presťahovala do nájomných bytov v Košiciach. Ich pôsobenie v U.S. Steel. s.r.o. je sprevádzané podpornými opatreniami ako mentoring, kaučing, a pod. Cieľom je  definitívne „vymanenie“ zamestnancov aj ich rodín  z prostredia a kultúry chudoby i súvisiace benefity, ktoré sa týkajú spôsobu života, bývania,  príležitostí pre deti a mládež týchto rodín.  Ide o projekt, ktorý je v rámci EK vnímaný ako „best practices“  a zmysluplný a autentický príklad afirmatívnych opatrení.