Union zdravotná poisťovňa

Bratislava

Zlý zdravotný stav rómskej populácie na Slovensku priamo súvisí so sociálnymi podmienkami v ktorých žije. Najväčším zdravotným rizikám sú vystavení ľudia, žijúci v izolovaných komunitách v obydliach s najnižším štandardom, ktorí potrebujú z hľadiska zlepšenia ich zdravotného stavu dlhodobú aktívnu pomoc. Projekt Zdravé komunity je najrozšírenejšou a najrozsiahlejšou iniciatívou realizovanou na Slovenskupre rómsku menšinu od roku 2007. Zdravotná poisťovňa UNIONfinančne podporuje projekt Zdravé komunity nepretržite od roku 2007. Ľudské zdroje pre implementáciu sú vyberané priamo z obyvateľov osád, v ktorých pôsobia. Projekt má v súčasnosti dopad na viac ako 25 tisíc obyvateľov v 30 lokalitách, v ktorých projekt prebieha (v rokoch 2008 – 2010 to bolo 45 tisíc obyvateľov v 68 lokalitách). Projekt Zdravé komunity zabezpečuje pre obyvateľov 30 segregovaných rómskych osád a priľahlých oblastí (viac ako 25 – tisíc obyvateľov) prostredníctvom terénnych zdravotných asistentov, zdravotné asistenčné služby, ktoré pozitívne ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľov týchto lokalít.