U.S.Steel Košice,s.r.o.

„Dlhodobá práca pre viac než sto Rómov. Rómovia získavajú pracovné návyky a majú pravidelný príjem, ktorý im umožňuje starať sa o rodinu. Pracujúci Rómvia a ich rodiny sa reálne integrujú do spoločnosti. Postup na kvalifikovanejšie a lepšie platené pozície závisí od ich ochoty a schopnosti ďalej sa vzdelávať v rámci ponúkaných kurzov. Dbáme na to, aby boli do projektu zapojení iba tí, ktorých deti chodia pravidelne do školy.

Projekt prináša zníženie 100 percent nezamestnanosti a zlepšenie životných podmienok v rómskych komunitáchv uvedenej obci a mestkých častiach. Ukazuje pozitívny príkladostatným Rómom, ako vlastným pričinníma prácou môžu zmniť svoju životnú situáciu. Je dôležitým odkazom pre deti, že vzdelanie umožňuje nájsť si kvalifikovanejšiu a lepšie platenú prácu. Je prínosomaj preostatných zamestnancov firmy, ktorí pracujú s Rómami a vedia, že pracovaťvedia a nedostávajú nič zadarmo.