Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Nominácia za prácu najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity  a odstraňovanie bariér medzi minoritou a majoritou a predsudkov voči inakosti. Jedným z cieľov školy je snaha vyvrátiť tvrdenia, že medzi rómskou mládežou rastie kriminalita, analfabetizmus a rasová neznášanlivosť, práve naopak, v školu navštevuje dostatok mladých schopných a nadaných ľudí, ktorí s pomocou a správnym kvalifikovaným vedením dokážu dosiahnuť vynikajúce výsledky.