Sestra Atanázia Holubová

Ocenenie pre jednotlivcajednoznačne ocenila sestru Atanáziu Holubovú za jej nezištnú mnohoročnú službu a pomoc chudobným a opusteným. Poctu si zaslúžila aj za mimoriadnu a všestrannú činnosť rehoľnej sestry na rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove.

Sestra Atanázia Holubová je nominovaná v tejto kategórii za nezištnú mnohoročnú službu a pomoc chudobným a opusteným. Taktiež za  mimoriadnu a všestrannú činnosť rehoľnej sestry na rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove, špeciálne za  vzdelávaciu a výchovnú prácu s rómskymi deťmi  i ich dlhodobú prípravu na  prvé sv. prijímanie. Rádová sestra Atanázia, civilným menom Mgr. Mária Holubová, sa venuje pastoračnej činnosti medzi Rómami v Bardejove na Slovensku, kde založila aj detský spevácky súbor Devleskere Čhave (Božie deti). Narodila sa v roku 1952 a vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Prešove. Od roku 1992 sestra Atanázia pôsobí aj v obci Jarovnice, ktorá bola postihnutá povodňami. Dva roky tam (okrem iného) učila na rómskej základnej škole katechizmus.