Renáta Žigová

Letanovce

Renáta Žigová Letanovce je dlhoročnou zdravotno asistentkaou aj asistentkaou terénneho sociálneho pracovníka v rómskej osade priLetanovciach. Hoci už ani jednu z týchto úloh oficiálne za mzdu nevykonáva, stále robí to, čo predtým  zadarmo  aj napriek neľahkej osobnej situácii. Doslova pozná celú osadu naspamäť a je vždy pripravená komukoľvek pomôcť v akejkoľvek, rozhodne nielen zdravotnej záležitosti. Sama hovorí: „Bavilo ma ošetrovať poranenia, vyberať stehy, liečiť popáleniny. A ľudia si zvykli ku mne chodiť a chodia naďalej. Sama si za svoje peniaze kupujem obväzy“. Pani Renata Žigová je pre svojich spoluobčanov (bez akéhokoľvek zveličenia, či pátosu) doslova dobrým anjelom.