PhDr. František Godla

Za celoživotnú pedagogickú prácu a verejnú angažovanosť v prospech rómskych i nerómskych žiakov, za podporu a aktivizáciu Rómov k vzdelávaniu sa, za prispenie k rozvoju rómskej tlače a médií, za aktivity v oblasti histórie Rómov v kontexte s dejinami európskych národov a za neúnavné snahy v prospech politického zjednotenia Rómov na Slovensku.