Obec Vtáčkovce

Nominácia sa zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom projektov v prospech rómskej komunity a spolupráce na komunitných aktivitách a podujatiach

Zvýšenie životnej úrovne obyvateľov Vtáčkoviec je výsledkom spoločného úsilia obce a mimovládnych organizácii pôsobiacich v regióne. Miestny starosta predstavuje jeden z pozitívnych príkladov v Košickom kraji, ktorý realizuje aktivity v prospech rómskej komunity. K úspechom obce patrí vybudovanie verejného vodovodu, kanalizácie, miestnych komunikácii a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Prostredníctvom zapojenia obyvateľov do aktivačných prác tiež boli odstránené nelegálne skládky v obci, ako aj v samotnej rómskej osade. Dôležitým krokom bolo aj legalizovanie domov a pozemkov v spolupráci s geodetickou firmou. Obec podporuje aj prácu terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov osvety zdravia. V spolupráci s medzinárodnou organizácioi YEPP organizuje športové a kultúre podujatia pre Rómov, spolu s miestnou cirkovou a veľvyslanectvom USA organizuje rodičovské semináre pre matky s deťmi do 6 rokov. Podporuje voľnočasové aktivity pre mládež, vrátane výletov a exkurzií, realizuje Deň rómov a Ďalšie kultúrne podujatia.