Obec Spišský Hrhov

Nominácia za naplánovaný, dlhodobý a komplexný prístup pri presadzovaní integrácie Rómov v prospech celej komunity. Vypracovanie program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce, čo znamenalo vypracovanie strategického plánu obce, na ktorom sa podieľali obyvatelia obce vrátane samotných Rómov. Zahŕňal – zahŕňa nasledovné oblasti: vzdelávanie (založenie komunitného centra), zamestnanosť (založenie obecnej firmy), bývanie (legalizácia pozemkov).