Občianske združenie Horúci tím

Čičava

Misijné pôsobenie občianskeho združenia Horúci tím v Pastoračnom centre  Rómov v obci Čičava so súčasnou pôsobnosťou v 10 obciach vranovského okresu, považuje starosta Čičavy  za príklad hodný nasledovania nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Okrem  systematickej práce v malých skupinách, ktorých je v súčasnosti tridsať, ide aj o víkendové podujatia, tábory, formačné školenia pre ľudí z rómskych osád, festivaly a sociálnu pomoc starším Rómom v regióne. Uznanie si Horúci tím zaslúži aj z toho dôvodu, že jeho členovia všetky svoje aktivity v osadách realizujú v rámci dobrovoľníctva.