Občianske združenie Člověk v tísni

Bratislava, Slovensko

Dôvodom tohtoročnej nominácie slovenskej pobočky Občianskeho združenia (OZ) Clověk v tísni je ocenenie jej komplexného a kontinuálneho pôsobenia organizácie, dôraz na kombináciu terénneho, lokálneho prístupu so snahou o ovplyvňovanie systémovej úrovne.  Konkrétne ide, predovšetkým, o doučovacie aktivity Programu podpory vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých hlavným cieľom a zároveň prínosom  je  zlepšenie študijných výsledkov detí, eliminácia predčasného ukončenia školskej dochádzky alebo preradenia  na špeciálnu základnú školu. Cieľom programu je aj zabezpečiť úspešné prijatie a zotrvanie detí na stredných školách. Ďalšou aktivitou OZ je taktiež projekt ekologického a ekonomického bývania sociálne slabších ľudí, zohľadňujúci aj vzájomnú spoluprácu a pomoc budúcich nájomníkov.