Mária Oláhová, Detva

Nominácia za dlhodobú prácu v prospech rómskej komunity organizáciou aktivít, doučovanie detí a mládeže a podporuj rómskych žien.

Mária začala pracovať s rósmkou mládežou po roku 1989 s rómskym folkórnym súborom a krúžkami. Na ne nadviazali neformálne materské školy, ktoré deti pripravujú na vstup do bežných materských škôl. V roku 2006 Mária začala zakladať rómske materské centrá, ktoré mali pozdvihnúť sebavedomie rómskych matiek, narušiť ich stereotypy, motivovať ich k pokračovaniu sa vzdelávania sa. Jej aktivity sa rozšírili aj na východ Slovenska, dnes už Mária pracuje v Banskobystrickom kraji so 6 materskými centrami a 4 inkubátormi (prípravné diskusné a motivačné skupiny pre dievčatá a ženy). “Som hrdá na to, že rómske deti sa vyvíjajú a trávia čas na správnom mieste, ma ženy ktoré vyštudovali vysokú školu a robia si maturity. Som hrdá na podporu manželov žien, ktorí sú s nami v spojení, a na všetkých ľudí, ktorí sa zapájajú do aktivít bez toho, že by očakávali finančnú odmenu,” hovorí Mária o svojej dlhoročnej práci s rómskymi deťmi, matkami a celými komunitami. Výsledkom jej práce sú okrem centier 4 vysokoškoláčky a 5 maturantiek, aj participácia miestnych inštitúcií na riešení problémov v rómskej komunite.