Mária Nazarejová

Ocenenie pre jednotlivca jednoznačne ocenila sestru Atanáziu Holubovú za jej nezištnú mnohoročnú službu a pomoc chudobným a opusteným. Poctu si zaslúžila aj za mimoriadnu a všestrannú činnosť rehoľnej sestry na rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove.

Mária Nazarejová  sa dlhodobo, obetavo a s láskou venuje  práci a pomoci Rómom,  osobne  participuje  na im určených  zdravotných projektoch, nezištne  a všestranne pomáha mladým rómskym mamičkám a odkázaným. Pracuje ako terénna komunitná pracovníčka pre obec Kapušany, ako koordinátorka projektu Zdravé komunity a miestnej osade pomáha v mnohých oblastiach aj nad rámec svojich oficiálnych pracovných povinností. Taktiež vedie detskú tanečnú skupinu rómskych detí. V kategórii Čin roka je nominovaná za konkrétnu ľudskú i organizačnú a administratívnu prácu, súvisiacu s vyhľadaním  otca a starej matky  rómskeho dievčatka v Českej republike. Dievčatku Sandre „hrozil“ dlhodobý pobyt v detskom domove. Pani Nazarajevová má zásluhu nielen na vyhľadaní a kontaktovaní jeho príbuzných v Českej republike, ale aj na ich motivovaní a pomoci ohľadom sanovania celej rodiny. V súčasnosti rodina, vrátane starej mamy, žije spoločne na Slovensku a zodpovedne sa stará o malú Sandru