Ľubomír Kurej, podnikateľ, Slovenská Volová

Nominácia za podnikateľské aktivity v prospech obce Slovenská Volová a jej obyvateľov.

Aktivity Ľubomíra Kureja predovšetkým zahŕňajú poskytovanie pracovných príležitostí marginalizovaných občanov pri výstavbe kanalizácie v osade a spolupodieľanie sa na projekte výstavby sociálnych bytov v súčinnosti so starostkou obce. Jeho profesijná a osobná zaangažovanosť je mnohostranná a zameraná aj na iné oblasti, ako napr. skrášľovanie obce rôznymi stavebnými úpravami, vybudovanie pódia pre kultúrne podujatia, organizovanie plesov a futbalových turnajov.